By   oktobris 2, 2018

Kuldīgas novada vēlēšanu komisija ziņo, ka Kuldīgas novada vēlēšanu iecirkņi 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās būs atvērti un iecirkņos būs iespējams iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem un programmām, kā arī pieteikt balsošanu vēlētājiem mājās, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās sekojoši:

  • Pirmdien, 1. oktobrī: no plkst. 17.00 – 20.00
  • Otrdien, 2. oktobrī: no plkst. 8.00 – 11.00
  • Trešdien, 3. oktobrī: no plkst. 17.00 – 20.00
  • Ceturtdien, 4. oktobrī: no plkst. 9.00 – 12.00
  • Piektdien, 5. oktobrī: no plkst. 10.00 – 16.00

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 6. oktobrī ir no pulksten 7.00 līdz 20.00.  Vēlētāji balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā, vai ārvalstīs.

Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, vēlētājs var nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas – 3., 4. un 5. oktobrī  iepriekš norādītajos laikos Kuldīgas novada 547. iecirknī ”V. PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA”, adrese:  Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads.

Kuldīgas novada Vēlēšanu iecirkņu saraksts un kontakttālruņi pievienotajā tabulā, kā arī CVK mājaslapā sadaļā Vēlēšanu iecirkņi un pa CVK diennakts uzziņu tālruni 67049999.

Kontakttālruņi Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijai:

  • Komisijas priekšsēdētāja: Inese Ozola 633 23561, 27020961;
  • Komisijas sekretāre: Ina Firsova: 633 20216; 27020964.

Vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas apliecības, Vēlētāju apliecību dalībai 13. Saeimas vēlēšanās varēs saņemt bez maksas no 24. septembra līdz 5. oktobrim tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta personas apliecība. Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, par šo vēlmi rakstiski informējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi līdz 24. septembrim.

https://kuldiga.lv/lv/aktualitates/26-pazinojumi/3690-13-saeimas-kuldigas-novada-velesanu-iecirkni