Monthly Archives: marts 2017

Iedzīvotāju aptauja

By   marts 15, 2017

Kuldīgas novada attīstības programmas uzraudzības pārskata izstrādes ietvaros, Kuldīgas attīstības aģentūra ir uzsākusi iedzīvotāju anketēšanu. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Kuldīgas novada iedzīvotāju viedokli par pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī par vispārējām attīstības tendencēm un būtiskākajām problēmām.

Aptauju iespējams aizpildīt tiešsaistes formā, kas pieejama https://goo.gl/forms/Iynh2ODR5hoDDduG3 ,kā arī pagasta pārvaldē.