Monthly Archives: marts 2019

Rendas baznīcas jumta seguma un jumta konstrukcijas atjaunošana

By   marts 26, 2019

No 2015. gada Rendas Evaņģēliski luteriskā draudze īstenoja baznīcas jumta seguma un jumta konstrukcijas atjaunošanas projektu, kas sākotnēji likās kā neiespējams sapnis, taču laiks un cītīgs darbs ir pierādījis pretējo – 2018. gada 30. novembrī tika pabeigti būvdarbi Rendas baznīcā.

Projekts ir izdevies pateicoties nesavtīgam draudzes locekļu darbam un sadarbības partneru atsaucībai.

Projektā būvniecības darbus veica SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, autoruzraudzība  un projekta izstrāde – SIA “Struņķkrogs”, būvuzraudzība – SIA “PRETPILS”.

Kopējās būvniecības izmaksas – EUR 62821,47 ar PVN.

Pateicamies projekta finansētājiem:

  1. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei;
  2. Kuldīgas novada pašvaldībai;
  3. Valsts kultūrkapitāla fondam;
  4. Lauku atbalsta dienestam – projekta Nr. 17-02-AL31-A019.2202.00007, “Rendas baznīcas jumta seguma un jumta konstrukcijas atjaunošana”. Attiecināmās izmakas līdz EUR 30 000, finansējuma intensitāte 90%.

Īpašs paldies Lauku atbalsta dienesta speciālistei Teiksmai Bērziņai, Valsts kultūrkapitāla fonda darbiniecei Vitai Vilkai, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes darbiniecei Agnesei Rupenheitei, Kuldīgas novada pašvaldības speciālistei Elīnai Zīlei.

 

 

 

 

 

Rendas Evaņģēliski luteriskā draudze