By   janvāris 25, 2017

21.janvārī Kabiles saieta namā “Sencis” Rendas deju kolektīvs piedalījās senioru deju kolektīvu sadancī-koncertā “Pērtiķīti pavadot”. Koncertā piedalījās arī deju kolektīvi no Kandavas, Skrundas, Ances, Dundagas,īpaši viesi no Lietuvas, kā arī paši Kabiles seniori.