Kuldīgas novada Rendas pagasta autoceļu uzturēšanas klases saraksts

Kuldīgas novada Rendas pagasta autoceļu uzturēšanas klases atbilstoši MK noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3 sadaļa 15.2 punkta prasībām saraksts.

D KLASE

Ezeru ceļš, Āpu ceļš, Ogpurvu ceļš, Mežzīļu ceļš, Jaunlanku ceļš, Kroju ceļš, Ozoli-Ceļinieki, Cērpu ceļš, Rogu ceļš, Leišu ceļš, Mazrenda-Jaunpērkoni, Koļu ceļš, Streijciema ceļš, Vecais Kuldīgas ceļš, Dangu ceļš, Ozolu kapu ceļš, Ozolu muižas ceļš, Rimzātu ceļš, Mazrendas ceļš, Dārznieku ceļš,  Tūrkalnes ceļš, Mazstrēļu ceļš, Riteņu ceļš

Informācija visiem autovadītājiem-

Rendas pagastā uz visiem grants autoceļiem ir satiksmes ierobežojumi – autotransporta masas ierobežojums 7 t, aizlieguma zīmes Nr. 312. Saskaņot braukšanu zem aizlieguma zīmes Nr. 312 var Rendas pagasta pārvaldē darba dienās darba laikā.