Pārvaldes vadītāja                    Kristīne Kuzmina   25739052     kristine.kuzmina@kuldiga.lv
Pārvaldes lietvede                   Madara Matute       63354606     renda@kuldiga.lv
                                                                                     29194716
Kultūras darba organizatore  Sandra Gailuma      26181470     sandra.gailuma@kuldiga.lv
Sociālā darba speciāliste        Dina Šimpermane   28368352    dina.simpermane@kuldiga.lv
Sociālā darba speciāliste        Gita Remesa           27864780     gita.remesa@kuldiga.lv
Sociālā darba speciāliste       Aivija Blinde            29404212     aivija.blinde@kuldiga.lv
Bāriņtiesas locekle                 Alda Grīna               63322233, 26149851      alda.grina@kuldiga.lv
Bibliotēkas vadītāja                Inese Šarkovska   25418335      renda.biblioteka@kuldiga.lv