By   maijs 18, 2018

Kuldīgas novada Rendas pagasta autoceļu uzturēšanas klases atbilstoši MK noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3 sadaļa 15.2 punkta prasībām saraksts.

A KLASE

Ezeru ceļš

B KLASE

Āpu ceļš, Ogpurvu ceļš, Mežzīļu ceļš, Jaunlanku ceļš, Kroju ceļš, Rogu ceļš, Leišu ceļš, Mazrenda-Jaunpērkoni, Koļu ceļš, Streijciema ceļš, Vecais Kuldīgas ceļš, Dangu ceļš, Ozolu kapu ceļš, Ozolu muižas ceļš, Rimzātu ceļš, Mazrendas ceļš, Dārznieku ceļš

C KLASE

Cērpu ceļš, Tūrkalnes ceļš, Mazstrēļu ceļš, Riteņu ceļš.

Informācija visiem autovadītājiem-

Rendas pagastā uz visiem grants autoceļiem ir satiksmes ierobežojumi – autotransporta masas ierobežojums 7 t, aizlieguma zīmes Nr. 312. Saskaņot braukšanu zem aizlieguma zīmes Nr. 312 var Rendas pagasta pārvaldē darba dienās darba laikā.