By   jūnijs 26, 2020

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kuldīgas novada Rendas pagastā no 2020.gada 31.jūlija tiek mainīts Rendas pasta nodaļas darbības modelis un darba laiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Rendā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.12 līdz 13 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Pasta māja vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Rendas pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 9000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Rendas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Rendas iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Rendas iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23280853.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Rendas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 vai 27892723 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Kuldīgas 1.pasta nodaļu Liepājas ielā 34 sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās–piektdienās  no plkt.8 līdz 18.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Rendas iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2020.gada 31.jūlija tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 30.jūniju.

Vineta Danielsone | Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja