Laba sirds ir visa sākums!

By   janvāris 3, 2020

Laba sirds ir visa sākums!

Bērnu Slimnīcas fonds un Rendas kultūras nams izsaka pateicību māksliniekiem, atbalstītājiem, skatītājiem un visiem ziedotājiem, kuri 2019.gada 14.decembrī piedalījās Rendas kultūras nama rīkotajā labdarības koncertā “Eņģeļi pār Latviju”.

2019.gadā Rendas kultūras namā, Rendas baznīcās, Usmas Sv.Pētera baznīcā un Rendas veikalā kopā saziedoti 875,06 eiro!

Izsole

By   decembris 10, 2019

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Aleksandri”, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62800040138. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62800080088, platība 11,81 ha. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62800080088 atrodas mežaudze.

Continue reading »