Rendas baznīcā pabeigta desmit logu komplektu restaurācija

By   decembris 1, 2022

2021.gada vasarā tika uzsākts projekts, kura ietvaros tika veikta Rendas baznīcas pirmo piecu logu komplektu restaurācija saskaņā ar restauratora Edgara Raituma izstrādāto darbu veikšanas metodisko aprakstu. Pirmā kārta ar nelielu aizkavēšanos tika pabeigta 2022.gada janvārī.

Draudzes locekļi, novērtējot skaistos logus, kā arī dzirdot labās atsauksmes un iedrošinājumus turpināt ar atlikušo piecu logu komplektu restaurāciju, pieņēma lēmumu piedalīties Kuldīgas novada pašvaldības konkursā “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošo Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā.

Dalība konkursos vainagojās ar panākumiem un tika saņemts finansiāls atbalsts no Kuldīgas novada pašvaldības 5000 euro apmērā un Valsts kultūrkapitāla fonda 3000 euro apmērā.

Turpmākai sadarbībai – atlikušo piecu logu komplektu restaurācijai tika uzrunāts SIA “Goldingen Woodworks” vadītājs Kristaps Rozītis, kurš piekrita uzņemties turpināt šo projektu un īstenot projekta otro kārtu.

Darbi tika veikti saskaņā ar restauratora Edgara Raituma 2021.gadā izstrādāto darbu veikšanas metodisko aprakstu, kas tika saskaņots Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldē un Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē.

Restaurācija tika veikta pakāpeniski, sākot ar ārējo vērtņu demontāžu un pagaidu aizpildījuma uzstādīšanu. Reizē ar ārējo vērtņu montāžu tika veikts aplodu galdnieciskais remonts un apdares darbi. Izstrādājumi tika pilnībā attīrīti no krāsas uzslāņojumiem līdz pamatmateriālam, izmantojot cietsakausējuma cikliņas un infrasarkano ķites lampu. Vairumam ārējo vērtņu oriģinālie apkalumi bija zuduši līdz ar ārējo vērtņu nomaiņu 20.gs. otrajā pusē un par rokām darināto viru kādreizēju esamību liecināja vien aplodās saglabātās 1/2 viras, kuras stiprinātas ar kaltām naglām. Kalējs no jauna darināja viru pretējās puses, kuras kopā ar saglabātajām un attīrītajām virām tika gruntētas ar svina mīniju un fiksētas pie vērtnēm ar kaltām naglām, starp koku un tēraudu ievietojot lineļļas ķiti. Trupes un mehānisku bojājumu skartās koka detaļas tika protezētas (vienas detaļas ietvaros) ar līdzvērtīgas kvalitātes un vecuma materiālu. Kā saistviela starp detaļām tika izmantota āra poliuretāna līme un koka tapas. Trūkstošie pusapaļie logi tika jaunizgatavoti no augstvērtīga priedes masīvkoka, izmantojot tradicionālus konstruktīvos mezglus. Oriģinālie stikli tika saudzīgi izņemti, izmantojot ķites lampu un palīginstrumentus. Saplēstie un zudušie stikli tika nomainīti ar 3mm restaurācijas stiklu. Pēc gruntēšanas logi tika krāsoti ar industriāli ražotu lineļļas krāsu trīs reizes.

Projekta ietvaros tika ievērots arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes norādījums saglabāt esošās skārda palodzes.

Projekta kopējās izmaksas EUR 11494,94, t.sk. PVN. Projekts finansēts:

-EUR 5000 apmērā no Kuldīgas novada pašvaldības konkursa “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošo Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”;

-EUR 3000 apmērā no Valsts kultūrkapitāla fonda.

Atlikušās izmaksas sedza Rendas Evaņģēliski luteriskā draudze.

Projekta darbu uzraudzību un vadību nodrošināja Skaidrīte Rika un Jēkabs Šalms.

 

 

 

 

Logs, kuram jāveic restaurācija          Logs pēc restaurācijas