Rendas pagastā atrodas sekojošas kapsētas:

 • Tūrkalna kapsēta
 • Lejaskroga kapsēta
 • Kraķu kapsēta
 • Meķu kapsēta
 • Usmas (Baložkalnu) kapsēta
 • Mežzīļu kapsēta
 • Tālleju kapsēta
 • Čūbu kapi
 • Dziedātāju kapsēta
 • Bļodu kapi
 • Koļu kapsēta
 • Avotnieku kapsēta
 • Jaunie Cērpu kapi
 • Vecie Cērpu kapi
 • Rimzātu kapi
 • Kapnieku kapsēta
 • Ozolu kapsēta

Sarakstā nav uzskaitīti senkapi un dzimtu/ģimeņu kapi.

Uzmanību!

Rendas pagasta kapsētas no 2016. gada 1.februāra ir Kuldīgas novada pašvaldības īpašums. Kapu apsaimniekošana notiek saskaņā ar Kuldīgas novada domes saistošajiem noteikumiem

Nr.2010/25 “SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR KULDĪGAS NOVADA KAPSĒTU UZTURĒŠANU”.

Lai veiktu apbedīšanu Rendas pagasta kapsētās, apbedītājiem (fiziskām vai juridiskām personām) Rendas pagasta pārvaldē jāreģistrē kapavieta un jāiesniedz miršanas apliecības kopija.

 Kapavietu ierāda un apbedīšanu saskaņo Rendas pagasta pārvalde.

Par nereģistrēta apbedījuma izdarīšanu var tikt piemērots naudas sods.

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldei pa tālr. 63354606.