INFORMĀCIJA PAE E-ADRESI

E-ADRESES PRIEKŠROCĪBAS

E-ADRESE DROŠAI SAZIŅAI

Pārvaldes vadītāja: Kristīne Kuzmina, tel. 25739052; kristine.kuzmina@kuldiga.lv
Pārvaldes lietvede: Madara Matute, tel. 63354606, 29194716;  renda@kuldiga.lv
Kultūras pasākumu organizatore: Dace Blathena, tel. 27660099; dace.blathena@kuldigasnovads.lv
Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti: Dina Šimpermane, tel. 28368352; dina.simpermane@kuldigasnovads.lv
Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem: Iveta Gaspare, tel. 27864780; iveta.gaspare@kuldigasnovads.lv
Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību: Aivija Blinde, tel. 29404212, aivija.blinde@kuldigasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle: Alda Grīna, tel. 63322233, 26149851; alda.grina@kuldiga.lv
Bibliotēkas vadītāja: Inese Šarkovska, tel. 25418335; renda.biblioteka@kuldiga.lv