Monthly Archives: maijs 2018

Kuldīgas novada Rendas pagasta autoceļu uzturēšanas klases saraksts

By   maijs 18, 2018

Kuldīgas novada Rendas pagasta autoceļu uzturēšanas klases atbilstoši MK noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3 sadaļa 15.2 punkta prasībām saraksts.

A KLASE

Ezeru ceļš

B KLASE

Āpu ceļš, Ogpurvu ceļš, Mežzīļu ceļš, Jaunlanku ceļš, Kroju ceļš, Rogu ceļš, Leišu ceļš, Mazrenda-Jaunpērkoni, Koļu ceļš, Streijciema ceļš, Vecais Kuldīgas ceļš, Dangu ceļš, Ozolu kapu ceļš, Ozolu muižas ceļš, Rimzātu ceļš, Mazrendas ceļš, Dārznieku ceļš

C KLASE

Cērpu ceļš, Tūrkalnes ceļš, Mazstrēļu ceļš, Riteņu ceļš.

Informācija visiem autovadītājiem-

Rendas pagastā uz visiem grants autoceļiem ir satiksmes ierobežojumi – autotransporta masas ierobežojums 7 t, aizlieguma zīmes Nr. 312. Saskaņot braukšanu zem aizlieguma zīmes Nr. 312 var Rendas pagasta pārvaldē darba dienās darba laikā.