Īvandes upītes ūdenskritumi – līdz ietekai Abavā Īvandes upe dolomīta iežos izgrauzusi ūdenskritumus, no kuriem augstākais ir 2,0 m augsts un 9 m plats. Atrodas Rendas centrā apm.100 m no veikala un autobusu pieturas. Upītes krāčaino posmu un ūdenskritumus pavasara palu laikā iecienījuši ūdenssportisti.

 

Rendas ev.lut.baznīca – iesvētīta 1786.gadā, pārbūvēta 1859.gadā, bet 1887.gadā pārbūvēts baznīcas tornis. 1939.gadā par draudzes līdzekļiem pēc arhitekta A.Bērziņa meta tika pārbūvēts baznīcas altāris, kura centrā ir dāvinātā Jāņa Rikmaņa altārglezna. Baznīca remontēta un atjaunota 20.gs. 80 gados kopīgiem kolhoza, mežniecības un iedzīvotāju spēkiem.

 

 

Usmas svētā Pētera evaņģēliski luteriskā baznīca – meistarīgi atjaunotā koka baznīca, kas atrodas Usmas ezera krastā blakus “Baložkalnu” mājām. Jaunā baznīca tika iesvētīta 1936.gadā, kad veco, 1704.gadā iesvētīto Usmas baznīcu pārveda uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju.

 

 

Mežmuižas klēts – tipiska 19.gs. tautas celtniecības stila būve, kas atrodas Rendas pagasta “Ezeros”.

 

 

 

 

Rendas pilskalns – valsts kultūras piemineklis, atrodas Rendā, netālu no “Valdātu” mājām.

Senkapi – Rendas pagastā atrodas vairāki senkapi: Avotiņu, Zviedru, Sluju, Kroju un sākotnēji par velna laivas tipa apbedījumu uzskatītie senkapi Abavas krastā ( gada jūlijā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte un Latvijas vēstures institūts ar Kultūrkapitāla Fonda finansiālo atbalstu prof. Andreja Vaska vadībā veica arheoloģiskos izrakumus. Pētījumos noskaidrojās, ka senkapi nav pieskaitāmi bronzas laikmeta skandināvu tipa akmens laivu kapiem, bet gan dzelzs laikmeta akmeņkrāvuma kapiem, kādi Kurzemē zināmi tikai 5-6 vietās).

Goskalns – sena apmetnes vieta pie Usmas ezera. Uzkalns ezera krastā apvīts teikām un nostāstiem un agrāk tika uzskatīts par pilskalnu.

Lielrendas muižas apbūve un parks – Abavas senlejas krastā vecās hercoga medību pils vietā 19.gs. celtā muižas apbūve. Jaunā pils celta 19. gs. 2. pusē uz kādreizējās ķīmiskās fabrikas pamatiem. Tā ir angļu neogotikas stila ēka, kurai 20. gs. 50. gados piebūvēta sānu daļa. Sākotnējā interjeru apdare praktiski nav saglabājusies, ēkā vēlāk izvietojusies Rendas skola. Pašlaik tajā darbojas Kuldīgas 2.vidusskolas Rendas filiāle. Muižas parks sākotnēji bijis regulāras formas, par ko vairs liecina tikai atsevišķas tā daļas.

Nacionālās pretošanās kustības muzejs – atrodas Rendas pagasta “Viesturos”. Muzeja ekspozīcija veltīta Nacionālo partizānu karam, kas risinājās no 1944. līdz 1956. gadam. Ekspozīcijas veidošanā izmantota 2008. gadā tapusī Latvijas Okupācijas muzeja izstāde „Latvijas brīvības kareivji. Nacionālo partizānu karš 1944-1957”. Muzeju veidojis nodibinājums “Rubeņa fonds” sadarbībā ar tuvējām pašvaldībām, Latvijas Okupācijas muzeja speciālistiem, novadpētniekiem un vēstures pētīšanas entuziastiem.

Mārtiņa Vagnera vīna dārzs un vīnotava – vēstures liecībās ir minēts, ka hercoga Jēkaba laikā Rendā tika audzētas vīnogas un skābais vīns bija iecienīts Jelgavas galmā. Tad Kurzemē pirmie stādi ar gaišām ogām tika ievesti no Reinas apgabala Vācijā.  Līdzīgi kā tolaik, pirms kāda laika vīnkopis Mārtiņš Vagners no tā paša reģiona atvedis un iestādījis Rendā tūkstoš Weisser Riesling šķirnes vīnogu stādus . Vīna dārzs tiek papildināts arī ar citām vīnkoku šķirnēm, no kuru vīnogām tiek darināti vīni. Vīna dārzos ir iespēja nodegustēt ne tikai vīnu, bet arī ķirbju sēklas un eļļu.

AnnA BergmanS tēju dārzi – Bergmaņu ģimenes saimniecība “Upmaļi” ražo tējas un garšaugus, kas pazīstami ar zīmolu AnnA BergmanS.  gadā aizssākot biodinamiskās lauksaimniecības praksi Latvijā, saimniecība attītījusies līdz ievērojamam tēju ražošatājai un zaļā/ekoloģiskā dzīvesveida popularizētājai, kurā tiek izmantotas bioloģiskās lauksaimniecības un permakultūras metodes. “Upmaļos” ir apskatāmi “Upmaļu” plašie zāļu tējas dārzi, tur var gūt vērtīgus padomus bioloģiskajā saimniekošanā un Ziemeļu ajūrvēdā, kā arī piedalīties kādā no semināriem vai ekskursijām pa dziedinošajiem dārziem.