Monthly Archives: janvāris 2022

Rendas baznīcā veikta piecu logu komplektu restaurācija

By   janvāris 20, 2022

2021. gada vasarā tika uzsākts projekts, kura ietvaros tika paredzēta Rendas baznīcas piecu logu komplektu restaurācija saskaņā ar restauratora Edgara Raituma izstrādāto darbu veikšanas aprakstu.

Darbu veikšanai tika saņemtas atļaujas no Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes.

Projekta ietvaros baznīcas ziemeļu fasādē restaurēti pieci logu komplekti. Restaurators veica koka daļu attīrīšanu, nepieciešamajās vietās arī protezēšanu, gruntēšanu un krāsošanu. Tika saglabāti esošie logu stikli, savukārt trūkstošie stikli, t.sk. krāsainie, aizvietoti ar atgūto stiklu. Projekta ietvaros tika ievērots arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes norādījums saglabāt esošās skārda palodzes.

Darbus veica restaurators Edgars Raitums no SIA “Raitums AB”.

Draudze ir plānojusi veikt atlikušo 5 logu komplektu restaurāciju baznīcas dienvidu fasādē 2022. gadā, ja tam būs rasts nepieciešamais finansējums.

Logs, kuram jāveic restaurācija           Logs pēc restaurācijas

 

 

 

 

 

 

Foto autors: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Projekta kopējās izmaksas EUR 10034,29 ar PVN, no tām:

-EUR 5000 apmērā no Kuldīgas novada pašvaldības konkursā “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošo Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”

-EUR 2000 apmērā no Valsts kultūrkapitāla fonda.

Atlikušās izmaksas sedza Rendas Evaņģēliski luteriskā draudze no pašu uzkrājumiem un ziedojumiem

 

Projektu vadīja Skaidrīte Rika un Jēkabs Šalms.

 

Pateicamies par iesaisti un atbalstu projekta realizācijā Kuldīgas novada pašvaldības, Valsts kultūrkapitāla fonda un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes darbiniekiem, personīgi Elīnai Zīlei un Elīnai Ornai.