Rendas Evaņģēliski Luteriskā baznīca

Dievkalpojumi katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 10.00

Kalpo mācītājs Valters Ozoliņš

Tālr. 26429570

 

 

Usmas Sv.Pētera baznīca

Dievkalpojumi mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.12.30

Kalpo mācītājs Viesturs Pirro; evaņģēlists – mācītāja p.i. Agrita Staško

 

 

 


 

 

 

 

 

 Baznīcu nakts 2018 Rendas ev.lut.baznīcā 1.jūnijā17.50 – 18.00 Baznīcas zvanu skaņas
18.00 – 18.20 Svētbrīdis A. Staško vadībā
18.20 – 19.00 Stāstījums par baznīcu un draudzi-virtuālā fotogrāfiju izstāde
19.00 – 19.20 Brīvais laiks baznīcas apskatei un sarunām ar draudzes locekļiem
19.00 – 19.30 Aktivitāte bērniem-veidot savu baznīcu no papīra
19.30 – 20.00 Kristīgas dziesmas dzied Rendas pagasta ansamblis “Zelta rasa” A.Ķimenes vadībā
20.10 – 21.00 Mūzika kā dzīvesveids. Sarunas un dziesmas ar Montu Ķimeni un draugiem
21.00 – 22.00 Garīgas apceres un garīgā mūzika sveču gaismā
22.00 – 23.00 Lūgšanas un aizlūgšanas par Latviju
23.00 – 24.00 Miers, klusums, aizlūgšanas,mūzika