By   oktobris 2, 2018

https://kuldiga.lv/lv/uznemejiem/3713-aicina-pieteikt-pretendentus-uznemeju-un-amatnieku-balvai-2018

Arī šogad Kuldīgas novada pašvaldība organizē konkursu “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku balva 2018”, lai apzinātu un godinātu Kuldīgas novada uzņēmējus un amatniekus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

Konkursu pašvaldība rīko sadarbībā ar laikrakstu „Kurzemnieks”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes reģiona nodaļu, LLKC Kuldīgas nodaļu, Kuldīgā pārstāvēto banku filiālēm, finanšu institūciju “ALTUM” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Kuldīgas biznesa inkubatoru.

Konkursā var pieteikt pretendentus apbalvojumiem desmit kategorijās: Zaļā saimniecība 2018, Ražotājs 2018, Pakalpojums 2018, Amatnieks 2018, Tūrisma uzņēmējs 2018, Debija 2018, Ilgtspējīgākais uzņēmums 2018, Mentors 2018, Investīcija 2018 un Mecenāts 2018.

Dalībai konkursā aicinām pieteikt uzņēmumus (uzņēmējus), kuru saimnieciskā darbība norit Kuldīgas novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares, individuālā darba veicējus, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Kuldīgas novadā, uzņēmumus un to struktūrvienības, kas Kuldīgas novada teritorijā veic saimniecisko darbību, bet reģistrētas citur, kā arī amatniekus, kuri ir fiziskas personas un var būt arī citu uzņēmumu darbinieki.

Pretendentu pieteikšana konkursam notiks līdz 25. oktobrim.  Tāpat anketas būs atrodamas Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, un pagastu pārvaldēs, kā arī citās sabiedriskās vietās. Anketas arī publicēs pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis” un laikrakstā „Kurzemnieks”.

Konkursam „Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2018” pieteiktos pretendentus izvērtēs konkursa vērtēšanas komisija. Komisija savu iespēju robežās apmeklēs izvirzītos uzņēmumus un tiksies ar to īpašniekiem un darbiniekiem.

Konkursa uzvarētājus apbalvos noslēguma pasākumā 2019. gada janvārī.