By   novembris 3, 2017

Iesniegumu par transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai un biļetes lūdzu iesniegt līdz katra mēneša 7. datumam Rendas pagasta pārvaldē,kas hronoloģiskā secībā pielīmētas uz lapas, norādot biļešu skaitu un transporta izmaksu kopējo summu!